Cash-In Web24

Suomeksi | Svenska | English

Här kan du logga in i Cash-In Web24-tjänsten. I tjänsten ser du fordrans uppgifter och det gällande saldot. Det är dessutom möjligt att flytta förfallodagen, göra upp betalningsplaner och skicka meddelanden åt Cash-Ins kundtjänst.

Obs! De uppgifter som visas i tjänsten är uppdragsspecifika. Om du har flera ärenden hos oss bör du kontrollera varje ärendes uppgifter enskilt.

För att logga in krävs ärendets nummer och Web-lösenordet, vilka finns i brevet du har fått.

Har mitt indrivningsärende avslutats?

Du kan kontrollera om indrivningsärendet har avslutats genom att skriva in skuldens nummer i fältet. Skuldens nummer hittas i indrivningsbrevet du har fått.